Dotacje unijne

Poniżej znajdziesz ważniejsze projekty unijne zrealizowane przez naszą firmę.


Projekt unijny nr 1

Wzrost konkurencyjności firmy Eurostyl poprzez wprowadzenie nowego, energooszczędnego okna, dzięki rozbudowie parku maszynowego i zakupie nieruchomości.


Projekt unijny nr 2

Wzrost konkurencyjności firmy Eurostyl poprzez unowocześnienie parku maszynowego oraz wprowadzenie do oferty innowacyjnego okna pasywnego.


Projekt unijny nr 3

Zakup usługi badawczo-rozwojowej przez Eurostyl Sp. z o.o. związanej z opracowaniem materiałooszczędnej technologii produkcji okien drewnianych dedykowanych dla budownictwa energooszczędnego.


Projekt unijny nr 4

Wdrożenie w firmie Eurostyl Sp. z o.o. wyników prac badawczo-rozwojowych dotyczących stworzenia zautomatyzowanej i wysoce wydajnej technologii produkcji okien angielskich typu Sash.

Celem projektu jest rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy EUROSTYL SPÓŁKA Z O.O. na rynku branżowym. Dofinansowanie projektu z UE: 1 352 595,53 PLN

Projekt poprzedzony został przeprowadzeniem badań w wyniku których opracowano wysoce wydajny ciąg technologiczny służący produkcji okien angielskich typu „sash”.
Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich pozwoliła wdrożyć opracowaną technologię, dzięki której możliwe jest szybsze i dokładniejsze składanie okien SASH, co dodatkowo pozwala na podniesienie jakości wykończenia i uzyskanie wysokich parametrów wytrzymałościowych.


Projekt unijny nr 5 - Lokalna Grupa Działania Dolina Soły

Wzrost konkurencyjności firmy Eurostyl Sp. z o.o. poprzez zakup zautomatyzowanej linii transportowej do lakierni.


Projekt unijny nr 6

Wzmocnienie aktywności międzynarodowej firmy Eurostyl sp. z o.o., dzięki opracowaniu i wdrożeniu kompleksowych działań proeksportowych na rynku irlandzkim i austriackim.