Program Czyste Powietrze

Zostań Beneficjentem Programu Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” daje Państwu możliwość dofinansowania kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych kotłów opalanych węglem lub drzewem na nowe źródło ciepła: 

 • piec gazowy kondensacyjny, olejowy lub na pelet,
 • pompę ciepła powietrze – woda lub gruntową.

Najważniejsze zmiany w najnowszej edycji programu:

 • zwiększenie puli dofinansowania nawet do 135 000 zł netto,
 • zwiększenie progów dochodowych, dzięki którym ustala się poziom dofinansowania przysługujący Beneficjentowi,
 • możliwość korzystnego prefinansowania, co umożliwi Beneficjentowi skorzystanie z dofinansowania termomodernizacji bez wyciągania własnych środków i zapłatę wykonawcom jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Kto może zostać beneficjentem programu Czyste powietrze?

Z programu ,,Czyste Powietrze” mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą.

Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

 • na wymianę nieefektywnego „kopciucha” na nowe niskoemisyjne źródło ciepła,
 • modernizację instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymianę okien i drzwi,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych)

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu netto na jedną osobę przypadającą w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Sposób obliczania wysokości dochodu netto jest dostępny na stronie www.czystepowietrze.gov.pl.

Zaświadczenie o dochodzie i wynikającym z niego poziomie dofinansowania należy uzyskać w gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej (Beneficjent musi zgłosić się osobiście). Wniosek uzupełnia się na miejscu, zaświadczenie potwierdzające obliczenia otrzymuję się do tygodnia czasu.

Poziomy dofinansowania zależą również od zakresu prac, jakie zaplanował Beneficjent: Czy przewidziana jest kompleksowa termomodernizacja i czy planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznych. Najwyższe dotacje przysługują oczywiście przy kompleksowym podejściu do termomodernizacji i montażu paneli PV.

Kwoty dofinansowania kompleksowej termomodernizacji, w skład której wchodzi wymiana źródła ciepła oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wynoszą:

 • do 135 000 zł w najwyższym poziomie dofinansowania,
 • do 99 000 zł w średnim poziomie dofinansowania,
 • do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania,
 • dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł,
 • koszt modernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto. 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na rządowej stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

W naszej ofercie posiadamy produkty spełniające wymogi Programu Czyste Powietrze:

Okna Wintherm
Drzwi Thermodoor